esmiti SMART CITY

Služba esmiti SMART CITY slúži na prenos dát, monitorovanie, sledovanie, spravovanie a ovládanie rôznych SMART CITY zariadení  ako sú kamery, verejné osvetlenie, varovné systémy, IoT zariadenia a pod., napr. monitorovanie, nastavovanie, reguláciu a diaľkovú správu svietidiel, koncových bodov varovného systému, parkovacích senzorov, IoT zariadení a ostatných prvkov SMART CITY.

© 2020 | esmiti s.r.o. | Všetky práva vyhradené | Projekt spolufinancovaný európskou úniou