esmiti ENVIRO

 Služba esmiti NVR slúži na prenájom záznamovej kapacity z rôznych IP kamier podľa požadovanej dĺžky a kvality záznamu v zmysle platných nariadení a vyhlášok. Služba nezahŕňa náklady na internetovú konektivitu (Last Mile) pre prenos dát na záznamový server. Klient si musí zabezpečiť internet o dostatočnej prenosovej rýchlosti a prenosovej kapacite dát podľa počtu kamier a ich rozlíšenia samostatnou zmluvou od poskytovateľa služieb internetu.

© 2020 | esmiti s.r.o. | Všetky práva vyhradené | Projekt spolufinancovaný európskou úniou