esmiti MONITOR

Služba esmiti MONITOR slúži na monitorovanie a sledovanie funkčnosti rôznych TCP/IP zariadení v sieti Zákazníka prostredníctvom zabezpečeného pripojenia, t.j. na monitorovanie aktívnych prvkov v rôznych sieťach ako sú metalické siete, optické siete, PON siete s hierarchiou sledovania podľa oprávnenosti. Služba zároveň vie posielať alarmové a notifikačné správy oprávneným osobám o vzniknutých nežiadúcich udalostiach.

© 2020 | esmiti s.r.o. | Všetky práva vyhradené | Projekt spolufinancovaný európskou úniou